Evenementen

 

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van de verschillende educatieve evenementen van het IVP.

Als u klikt op de titel van het betreffende evenement kunt het volledige verslag van dat evenement lezen.

Congres: Besturen en beleggen in 2019 (klikt u HIER voor het verslag)

IVP – Instituut voor Pensioeneducatie hield op woensdag 12 december 2018 haar jaarlijkse congres.

DNB presenteerde zijn evaluatie over vijf jaar Wet versterking bestuur pensioenfondsen met een oproep om bestuurders die vermogensbeheerder in portefeuille hebben, goed in te werken alvorens zij door DNB worden getoetst.

Grant & Eisenhofer gaf aan dat pensioenfondsen schadeclaims kunnen indienen bij beursgenoteerde bedrijven die aansprakelijk zijn voor claims waarvoor de ‘Me Too’-beweging zich hard maakt.

Verder kwam aan de orde:

 • Beleid op gebied van ESG en SDG’s bij fiduciaire uitbesteding
 • Impactbeleggen en rendement
 • Brexitscenario’s voor pensioenfondsen

Seminar “duurzame alternatieve beleggingen” (klikt U HIER voor het verslag)

IVP – Instituut voor Pensioeneducatie organiseerde samen met EY in oktober 2018 een seminar over de inzetbaarheid van duurzame alternatieve beleggingen in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en als mogelijkheid om verplichtingen van pensioenfondsen mee af te dekken.

Tijdens het seminar werd gedefinieerd wat duurzame alternatieve beleggingen zijn. Voorts werd aan de hand van het risicoprofiel van deze beleggingen voorgesteld dat in het Financieel Toetsingskader specifiek naar de risico’s wordt gekeken van deze beleggingen in plaats van generiek. Dan kunnen voor een aantal van deze beleggingen de buffervereisten voor pensioenfondsen omlaag. Dat zou gunstig zijn voor bedrijven met een bijstortingsverplichting aan hun pensioenfondsen en voor pensioenfondsen om hun beleggingsmogelijkheden te kunnen uitbreiden.

Seminar “Beheersen van niet-financiële risico’s bij pensioenfondsen”(klikt U HIER voor het verslag)

IVP – Instituut voor Pensioeneducatie organiseerde in juni 2018 een seminar over het beheersen van:

 • Risico’s van extern toezicht
 • ICT-risico’s
 • Personeelsrisico’s
 • Risicobeheersing bij Pensioenfonds IBM.
In de Europese richtlijn IORP 2 komt het beheersen van risico’s uitdrukkelijk aan de orde om in control te zijn als pensioenfondsbestuur. Dit seminar bood inzicht in een aantal van de vele niet-financiële risico’s waaraan pensioenfondsen zijn blootgesteld.
 
 
 
In december 2017 organiseerde IVP – Instituut voor Pensioeneducatie haar jaarlijkse congres.
 
Dit jaar werd ingegaan op:
 
 • Reputatiemanagement en imago van pensioenfondsen en de financiële sector
 • Excellente dienstverlening om vertrouwen in pensioenfondsen en de financiële sector terug te krijgen
 • Alternatieve beleggingen voor rendement en risicospreiding: sociale infrastructuur, bankleningen
 • Juridisch structureren van alternatieve beleggingen
 

Seminar “Ondernemingspensioenfondsen en het nieuwe SER-pensioenstelsel” (klikt U HIER voor het verslag)

IVP – Instituut voor Pensioeneducatie organiseerde een seminar over de voorstellen die de Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelt als advies aan het kabinet over vernieuwing van het pensioenstelsel.

Uit het seminar kwam naar voren dat de SER-plannen onnodig en onwenselijk zijn, bezien vanuit actuarieel en juridisch perspectief en uit de praktijk bij pensioenuitvoerder Blue Sky Group

Dit seminar was een bijdrage aan het denkproces over een nieuw pensioenstelsel.

 

Congres “Besturen, beleggen en de energietransitie” (KLIK HIER voor het verslag)

In juni 2017 organiseerde IVP – Instituut voor Pensioeneducatie een themacongres rondom het onderwerp “energietransitie. Institutionele partijen zoals pensioenfondsen, banken en verzekeraars denken in toenemende mate na hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Energie en CO2-uitstoot zijn onlosmakelijk verbonden met die klimaatdoelstellingen.

Energie-experts van Clingendael, McKinsey, Shell Nederland en ExxonMobil deelden hun inzichten over het thema ‘energie’.

Dit congres was een bijdrage voor institutionele beleggers om beleid te formuleren over klimaat en energie inzake hun beleggingsportefeuilles en risicomanagement.

Congres “Besturen en beleggen in 2017″ (KLIK HIER voor het verslag)

In december 2016 vond het eerste lustrumcongres plaats van het IVP – Instituut voor Pensioeneducatie. Het nieuwste boek werd gepresenteerd, “Goud geld. De staat van de financiële sector (Wolters Kluwer)“.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:

 • Kunstmatige rente en externe verslaggeving door financiële instellingen
 • Beloningsbeleid in de financiële sector
 • Innovatie in de financiële sector.

Seminar “Pensioen en Europa” (klik HIER voor het verslag)

Met de ingrijpende veranderende omstandigheden waarmee pensioenfondsen hebben te maken, is de vraag of er voor de versterking van onze pensioensector kansen liggen in ‘Europa’.

Congres “Besturen en beleggen in 2016″ (klik HIER voor het verslag)

In december 2015 werd een blik vooruit geworpen op het gebied van besturen en beleggen naar 2016. Het nieuwste boek “Het profijt van duurzaamheid” (Wolters Kluwer, december 2015) werd gepresenteerd.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:

 • De toezichtthema’s van De Nederlandsche Bank in 2016
 • Duurzaamheid voor institutionele partijen: hoe en waarom kunnen zij duurzaamheid toepassen in hun organisatie- en in hun beleggingsstrategie?
 • Ethiek: moeten beleggers zich ethisch gedragen in hun jacht op rendement of gelden uitsluitend de cijfers onder de streep?

Congres “Besturen en beleggen in 2015″ (klik HIER voor het verslag)

Tegen het einde van 2014 werd een blik vooruit geworpen naar 2015 over onder andere:

• Het Algemeen Pensioenfonds
• De prioriteiten in het pensioentoezicht door toezichthouder DNB
• Duurzaamheid als onderdeel van de bestuurstaak

Seminar “Beloningsbeleid en Bonussen bij Pensioenfondsen en Vermogensbeheerders” (Klik HIER voor het verslag)

Sinds 1 juli 2013 moet de beloning van een pensioenfondsbestuurder passen in een beloningsbeleid van een pensioenfonds dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor het fonds aanvaardbaar is. Hoe werkt dit in de praktijk bij de inhuur van derden door een pensioenfonds? Zijn bonussen toegestaan?

Ronde Tafel: Kansen, Kosten en Keuzen voor Pensioenfondsen en Vermogensbeheerders (Klik HIER voor het verslag)

De ontwikkelingen in de pensioensector volgen zich in rap tempo op.

Tijdens de Ronde Tafel-bijeenkomst gingen we nader in op ontwikkelingen die kansen (kunnen) bieden:

Kansen uit Europa. Door als pensioenfonds te denken over wat deelnemers willen, kan Europa kansen bieden. Harmonisatie op gebied van governance en solvabiliteit is in het eigenbelang van vele burgers in de pensioenketen (betalers, ontvangers).

De mogelijkheid bestaat om als pensioenfondsen en vermogensbeheerders in Europees verband gezamenlijk na te denken over dienstverlening op gebied van persoonlijke pensioenplanning en grensoverschrijdende vehikels. Een PPI bedient vooral de Nederlandse deelnemers. Wat zijn de mogelijkheden van een grotere, Europese doelgroep als aanvulling op en bescherming van ons eigen stelsel?

Pensioenfondsen en BTW: Pensioenfondsen moeten waarschijnlijk weer BTW gaan betalen over ingehuurde vermogensbeheerdiensten. Zij betalen al BTW over de vergoedingen van externe deskundigen in het bestuur, beleggingscommissie of intern toezicht. Er is nader ingegaan op de vraag of een algehele BTW-plicht voor pensioenfondsen voordelen kan bieden en of externe vermogensbeheerders hun dienstverlening aan pensioenfondsen hierop kunnen aanpassen.

Congres ‘Besturen en Beleggen in 2014′ (Klikt u HIER voor het verslag)

Bezien vanuit de invalshoeken Europa, Governance, Toezicht en Vermogensbeheer.

Tegen het einde van 2013 werd een blik vooruit geworpen naar 2014 over onder andere:
• Nederland en de Euro, een scenario voor 2014
• De onderwerpen die extra aandacht krijgen van toezichthouders DNB en AFM
• De keuze voor een nieuw bestuursmodel die pensioenfondsen maken en hoe zij die keuze maken

Seminar ‘Scenarioplanning voor Pensioenfondsen’ (Klikt u HIER voor het verslag)

Hoe plant een pensioenfonds voor een onzekere toekomst?

Scenarioplanning is een hulpmiddel voor bestuurders om in control te blijven door verschillende toekomsten op systematische wijze weer te geven.

Elk bestuur van een organisatie, instelling, onderneming of pensioenfonds ziet hetzelfde probleem onder ogen: omgaan met onzekerheid. Scenarioplanning richt zich tot dit probleem.

Congres: Alternatieve Beleggingen, Onderhandelen en Toezicht voor Pensioenfondsen (Klikt u HIER voor het verslag)

Tijdens het congres kwam aan de orde:

 • Hoe een pensioenfondsbestuur in control blijft bij beleggingen in private equity en hedgefunds
 • De maatschappelijke effecten van private equity
 • Risico’s van duurzame beleggingen, infrastructuur, private equity en hedgefondsen
 • Hoe te onderhandelen met een hedgefonds om tegen de beste voorwaarden in te stappen
 • Het rendement van hedgefondsen en private equity

Op de hoogte blijven van komende IVP-evenementen? Laat het ons weten:

Uw naam
Organisatie
Uw e-mailadres
Bericht