Zelfevaluatie pensioenfondsbestuur

Zelfevaluatie pensioenfondsbestuur

 

Een belangrijke vaardigheid in de ontwikkeling van mensen en organisaties is het vermogen om een stap terug te doen en het eigen functioneren onder de loep te nemen.

 

Zo komen eventuele problemen vroegtijdig in het vizier en kunnen zij worden aangepakt voordat ze (te) groot worden. Sterke punten worden voortgezet, zwakke punten krijgen meer aandacht en risico’s worden onderkend.

 

Het blijkt voor de meeste mensen lastig om kritisch in de spiegel te kijken en de realiteit onder ogen te zien. In plaats daarvan vervormen zij het beeld waarmee de werkelijkheid niet wordt weerspiegeld in de kritische zelftest.

 

De workshop Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur helpt de aanwezige competenties te versterken om de effectiviteit van de bestuursleden te bevorderen.

 

Het doel van zelfevaluatie is om het functioneren van het bestuur in beeld te brengen en daarin de (gewenste) kwaliteit te betrekken.

 

Teamsamenstelling, groepsdynamiek, individueel functioneren, de relatie met het bestuur, governance kwesties en conflictsituaties kunnen om begeleiding vragen van een externe adviseur.

 

U krijgt als pensioenfondsbestuur inzicht over:

 

 • In hoeverre het bestuur functioneert als een team met een gedeelde definitie van succes en met een duidelijke verdeling van rollen en taken
 • De inhoudelijke bijdrage die het bestuur kan leveren, gezien zijn expertise, samenstelling en agenda
 • Het functioneren van de individuele leden
 • De mate waarin de onderlinge dynamiek binnen het bestuur evenwichtig is
 • De mate waarin er ruimte is voor open dialoog, in een sfeer van vertrouwen

Competenties die aan de orde komen:

 • Samenwerking: wees bereid om collegiaal met anderen samen te werken als bijdrage aan betere resultaten voor de organisatie
 • Communicatie: breng een boodschap over door actief te luisteren naar anderen en door een accurate schriftelijke en mondelinge presentatie
 • Invloed: stuur situaties en inspireer mensen naar een omgeving die voor alle partijen voordeel biedt
 • Conflictoplossing: breng mensen bij elkaar die elkaar mijden om hun verschillen
 • Omgevingssensitiviteit: zie dingen vanuit verschillende perspectieven en houd rekening met de gevolgen die eigen handelen hebben op anderen

Na de workshop hebben deelnemers:

 

 • Concreet inzicht in individuele competentieprofielen en ontwikkelpunten van de individuele leden
 • De competentiematrix van het bestuur
 • Concrete actiepunten op het gebied van samenwerking, deskundigheid, integriteit, effectiviteit en besluitvorming

 ·      

LET OP: Deze workshop wordt aangeboden op maat met voorbereiding vooraf. Kosten en locatie te bepalen in onderling overleg.

Voor nadere informatie kunt u onderstaand contactformulier gebruiken of stuurt u een e-mailbericht aan: info@instituutpensioeneducatie.nl

Nadere informatie:

Uw naam
Organisatie
Uw e-mailadres
Bericht