Register Pensioenbestuurder

Voltooiing van de leergang Pensioenmanagement leidt na succesvolle afsluiting van de toets inzake kennis en vaardigheden tot de titel van RPB – Register Pensioenbestuurder.

De Register Pensioenbestuurder beschikt over alle kennis, de relevante vaardigheden en het oordeelsvermogen om een bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfonds te besturen, te ondersteunen of te adviseren.

De Register Pensioenbestuurder is deskundig op alle gebieden die voor een pensioenfonds relevant zijn en beschikt over essentiële vaardigheden als onderhandelen, werken in een team en conflictbeheersing. Deze vaardigheden worden getraind en getoetst door NIP Registerpsychologen.

De Register Pensioenbestuurder kan, gewapend met relevante kennis, onderhandelen, conflicten oplossen, in een team werken of het voorzitten, en heeft een kritische, zelfstandige denkhouding.

Als Register Pensioenbestuurder voldoet u als individuele bestuurder ruimschoots aan alle onderwerpen van kennis, inzicht en oordeelsvermogen die zijn vereist om een pensioenfonds in een complexe omgeving te leiden of te adviseren.

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (klikt u HIER) geeft een indruk van de eisen die aan een bestuurder of mede-beleidsbepaler van een pensioenfonds worden gesteld:

 • relevante wet- en regelgeving;
 • pensioenregelingen en pensioensoorten;
 • financieel technische en actuariële aspecten;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • het besturen van een organisatie;
 • uitbesteden van werkzaamheden;
 • communicatie.

Alleen de IVP-leergang Pensioenfondsmanagement biedt de titel van RPB – Register Pensioenbestuurder.

Alleen de IVP-leergang Pensioenfondsmanagement biedt u de relevante modules aan en de mogelijkheid om in te stromen wanneer dat u uitkomt.

Alleen de IVP-leergang Pensioenfondsmanagement traint en toetst vaardigheden met ervaren NIP Register Psychologen. Zij zijn gehouden aan beroepsgeheim, zijn geregistreerd en tuchtrecht is op NIP Register Psychologen van toepassing.

Sectorbreed register voor (aankomende) bestuurders en mede-beleidsbepalers

Het Instituut voor Pensioeneducatie beschouwt het besturen van een pensioenfonds en de advisering aan pensioenfondsen op strategisch niveau als een beroep. Daarom pleit het IVP voor de oprichting van een sectorbreed register voor bestuurders en andere beleidsbepalers bij pensioenfondsen.

Net zoals er registers bestaan voor accountants, artsen, psychologen en vermogensbeheerders biedt een register voor bestuurders van pensioenfondsen een maatstaf van kwaliteit en professionaliteit. Pensioenfondsen moeten dat register kunnen raadplegen in hun zoektocht naar capabele bestuurders, directeuren en andere medewerkers.

Modules

Als u op de onderstaande zes links klikt, ziet u in een oogopslag waarover elke module gaat, wanneer de colleges plaatsvinden en wie uw docenten zijn:

Module 1. Pensioenregelingen en pensioensystemen in Nederland en Europa

Module 2. Beleggingsbeleid (in samenwerking met CFA Institute)

Module 3. Risicomanagement, Balansmanagement

Module 4. Uitbesteding

Module 5. Het besturen van een organisatie

Module 6. Marketing & communicatie

Eindtoets

Kosten

Volledige leergang

 • Het boek Het excellente pensioenfonds (Kluwer, Deventer, 2014)
 • Zes syllabi: tijdens het eerste college van elk van de zes modules wordt de syllabus van de desbetreffende module uitgereikt. Elke syllabus bevat exclusief voor het IVP samengestelde literatuur ter verdieping van de colleges.
 • 24 colleges door ervaren en deskundige docenten uit de wetenschap, adviespraktijk en pensioenfondsen
 • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte maaltijd na afloop van het college
 • Eindtoets

Kosten:  € 9.750,00

 Losse module

 • Het boek Het excellente pensioenfonds (Kluwer, Deventer, 2014)
 • Syllabus betreffende de module
 • Vier colleges;
 • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte maaltijd na afloop van het college

Kosten: per module € 2.750,00

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.