Pensioenfondsmanagement

De leergang Pensioenfondsmanagement bestaat uit zes verschillende modules die los van elkaar en in elke gewenste volgorde kunnen worden gevolgd. U kunt instromen wanneer dat ú het beste uit komt.

Alle colleges vinden plaats in Beurs-WTC, Rotterdam.

Als u op de onderstaande zes links klikt, ziet u in een oogopslag waarover elke module gaat, wanneer de colleges plaatsvinden en wie uw docenten zijn:

Module 1. Pensioenregelingen en pensioensystemen in Nederland en Europa

Module 2. Beleggingsbeleid (in samenwerking met CFA Institute)

Module 3. Risicomanagement, Balansmanagement

Module 4. Uitbesteding

Module 5. Het besturen van een organisatie

Module 6. Marketing & communicatie

Achtergrond:

Er is een maatschappelijke en politieke roep om professionals in de beleidsbepalende functies van pensioenfondsen te benoemen.

Het IVP introduceert de leergang Pensioenfondsmanagement.

Over de leergang Pensioenfondsmanagement

De leergang Pensioenfondsmanagement biedt een eenjarig praktijkgericht programma. De leergang bestaat uit zes los van elkaar te volgen modules die in totaal 24 colleges omvatten.

Het curriculum van de leergang Pensioenfondsmanagement vormt de neerslag van de visie dat een pensioenfonds op nuchtere, zakelijke, professionele wijze wordt bestuurd teneinde het doel te bereiken dat het pensioenfonds zich stelt. Daarom zijn alleen in het curriculum van de leergang Pensioenfondsmanagement onderwerpen opgenomen als marketing, public affairs management, constructief conflicteren en onderhandelen. Daarnaast is uniek van de IVP-leergang Pensioenfondsmanagement de samenwerking in het onderwijs over vermogensbeheer met het internationaal gerenommeerde instituut CFA Institute.

De leergang Pensioenfondsmanagement verbindt alle aspecten van het pensioenbedrijf met elkaar én traint vaardigheden. Van pensioenrecht tot onderhandelingsvaardigheden en van risicobeheer tot effectief leiderschap.

NIP Registerpsychologen

Uniek aan de leergang Pensioenfondsmanagement is de samenwerking met NIP Registerpsychologen om u een beeld te geven van uw vaardigheden. De rapportage is vertrouwelijk tussen u en de psycholoog, die gehouden is aan de NIP-gedragscode. Een bestuurder die zichzelf goed kent, is vaak effectiever, is hierbij de achterliggende gedachte.

Register Pensioenbestuurder

Succesvolle voltooiing van de leergang Pensioenfondsmanagement leidt tot de titel van Register Pensioenbestuurder (RPB). Als Register Pensioenbestuurder voldoet u als individuele bestuurder ruimschoots aan alle onderwerpen van deskundigheid op het voor pensioenfondsen van toepassing zijnde geschiktheidssniveau B. Dit betekent dat de RPB Register Pensioenbestuurder in staat is om in een complexe omgeving een pensioenfonds te leiden – of er diensten aan te verlenen.

De RPB register Pensioenbestuurder kan besluiten nemen inzake het te voeren beleid ten aanzien van alle onderwerpen die bij de uitvoering van een pensioenregeling aan de orde (kunnen) komen. De RPB Register Pensioenbestuurder kan de gevolgen van besluiten overzien.

De RPB Register Pensioenbestuurder beschikt over diepgaande kennis van het pensioenbedrijf.

De RPB Register Pensioenbestuurder is op vaardigheden getraind en beoordeeld door NIP Registerpsychologen.

De criteria van de deskundigheidsniveaus voor pensioenbestuurders zijn opgesteld door de branchevereniging van Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie. U vindt het betreffende servicedocument van de Pensioenfederatie door HIER te klikken.

Modules
De leergang Pensioenfondsmanagement is opgebouwd uit zes losse modules. Voor een overzicht van de modules klikt u HIER. U kunt instappen wanneer u wilt. Het programma is bedoeld voor iedereen die zich in de breedte van het pensioenterrein wil ontwikkelen, met vooral oog voor de praktische kanten daarvan en op voldoende niveau.

Voor wie

De leergang Pensioenfondsmanagement is interessant voor (aankomende) bestuurders van pensioenfondsen, interne toezichthouders, directeuren, mede-beleidsbepalers, en voor beleggers en andere professionals die diensten verlenen aan pensioenfondsen.

Ook ú kunt na voltooiing van de leergang Pensioenfondsmanagement de bestuurder zijn waarnaar pensioenfondsen op zoek (moeten) gaan.

Kosten

Volledige leergang

  • Het boek ‘Het excellente pensioenfonds‘ (Kluwer, Deventer, 2014)
  • Zes syllabi: tijdens het eerste college van elk van de zes modules wordt de syllabus van de desbetreffende module uitgereikt. Elke syllabus bevat exclusief voor het IVP samengestelde literatuur ter verdieping van de colleges.
  • 24 colleges door ervaren en deskundige docenten uit de wetenschap, adviespraktijk en pensioenfondsen
  • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte maaltijd na afloop van het college
  • Eindtoets

Kosten:  € 9.750,00

 Losse module

  • Het boek ‘Het excellente pensioenfonds‘ (Kluwer, Deventer, 2014)
  • Syllabus van de betreffende module
  • Vier colleges;
  • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte maaltijd na afloop van het college

Kosten: per module € 2.750,00

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Inschrijven:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven