MVB

Op deze pagina kunt u bestellen: 

Deel 1 uit de IVP Memoreeks (50 pagina’s)

Pensioenfonds, verzekeraar en maatschappelijk verantwoord beleggen (Deventer: Wolters Kluwer, 12 december 2019) 

EUR 12,50 (inclusief verzendkosten)

De Europese Unie voert beleid om te komen tot duurzame economische groei. Onderdeel van dat beleid is dat de financiële sector bij zijn activiteiten overwegingen betrekt van milieu, maatschappij en goed bestuur. Hieruit volgen verplichtingen voor andere pensioenfondsen en verzekeraars. Zo moeten zij beleid formuleren inzake maatschappelijk verantwoord beleggen, dat openbaar maken én gemotiveerd kunnen uitleggen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Dit eerste deel van de nieuwe IVP Memoreeks bevat: 

  • Een overzicht van de Europese maatregelen inzake duurzame financiën en gevolgen voor pensioenfondsen en verzekeraars;
  • Een kritische beschouwing over het verplicht betrekken van overwegingen van milieu, maatschappij en goed bestuur bij beleggingsbeslissingen;
  • Praktische overwegingen bij het opstellen en uitvoeren van duurzaamheidscriteria in beleggingsbeleid. 

Na lezing van deze IVP Memo hebben pensioenfondsen en verzekeraars een goed beeld hoe zij hun beleid kunnen opstellen, rekening houdende met de beleggingspraktijk, het wetgevende kader, en argumenten voor en tegen een actief beleid op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Bestellen :

Uw naam
Organisatie
Uw e-mailadres
Bericht