Module 5. Het besturen van een organisatie

Op het moment dat u wordt benoemd tot bestuurslid, voorzitter of interne toezichthouder van een pensioenfonds heeft u (meestal) geen invloed op de samenstelling van het bestuur of van het interne toezichtsorgaan. Met dit team zult u de komende jaren belangrijke besluiten (moeten) nemen.

Een goed samenspel tussen bestuurders, management en interne toezichthouders bepaalt de slagkracht van het pensioenfonds. Hoe kunt u in uw team bijdragen aan effectief bestuur, waarin op accurate wijze besluitvorming plaatsvindt? Hoe stuurt u de directeur van de uitvoeringsorganisatie aan? Hoe evalueert u uw eigen functioneren als bestuur? Wat is de verhouding tussen bestuur en intern toezicht? Wanneer bent u daadwerkelijk in control?

Deze module bevat de formele aspecten van governance, het juridisch en financieel kader, hoe visie en strategisch beleid te ontwikkelen, inzicht in rollen, taken en functies van de voorzitter en andere bestuursleden en de verhouding met het interne toezicht.

U leert:

  • Sturen op drijfveren, waarden en overtuigingen
  • Diepgaand begrip van pensioenfondsen, cultuur en politiek
  • De risicobeheer-, audit- en controlefuncties van het bestuur
  • Conflicthantering en zelfevaluatie
  • Uw doelstellingen te verbinden met die van de organisatie en uw collega’s
  • Leer modellen voor ethische besluitvorming, Enron en gedragscodes
  • Begrijp integriteit en (de schijn van) belangenverstrengeling

Docenten

mr Maja Maric, De Nederlandsche Bank

drs. Astrid Jonker, Port of Rotterdam

Mr Onno de Lange, Instituut voor Pensioeneducatie

Mr Nicolette Opdam, Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP

drs. Guurtje Wolters, De Nederlandsche Bank

Wanneer
7 september, 14 september, 28 september en 5 oktober 2017

Waar:

Beurs-WTC, Rotterdam

Inschrijven:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven