Module 5. Het besturen van een organisatie

Op het moment dat u wordt benoemd tot bestuurslid, voorzitter of interne toezichthouder van een pensioenfonds heeft u (meestal) geen invloed op de samenstelling van het bestuur of van het interne toezichtsorgaan. Met dit team zult u de komende jaren belangrijke besluiten (moeten) nemen.

Een goed samenspel tussen bestuurders, management en interne toezichthouders bepaalt de slagkracht van het pensioenfonds.

Deze module bevat de formele aspecten van governance, het juridisch en financieel kader, hoe visie en strategisch beleid te ontwikkelen, inzicht in rollen, taken en functies van de voorzitter en andere bestuursleden, de verhouding met het interne toezicht, en public affairs management als taak van het bestuur om de (wettelijke) omgeving te beïnvloeden.

U leert:

  • Sturen op drijfveren, waarden en overtuigingen
  • Diepgaand begrip van pensioenfondsen, cultuur en politiek
  • De risicobeheer-, audit- en controlefuncties van het bestuur
  • Uw doelstellingen te verbinden met die van de organisatie en uw collega’s
  • Leer modellen voor ethische besluitvorming, Enron en gedragscodes
  • Begrijp integriteit en (de schijn van) belangenverstrengeling

Docenten

Mr Onno de Lange RPB, IVP – Instituut voor Pensioeneducatie

Mr Pieter van Rijsbergen en Mr Bianca van Tilburg, HVG Law

drs. Wilfred Kevelam RA, KPMG

Wanneer
3 september, 10 september, 24 september en 1 oktober 2020

Tijd: van 3 tot 6

Waar:

Beurs-WTC, Rotterdam

Inschrijven:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven