Module 3. Risicomanagement, balansmanagement

Pensioenfondsen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Immers, miljoenen Nederlanders zijn voor hun oude dag afhankelijk van hun aanvullende pensioen.

Om pensioenfondsen in tijden van vergrijzing en ouder wordende deelnemers in staat te stellen hun maatschappelijke rol goed te blijven vervullen, wordt het financieel beleid van pensioenfondsen benadrukt.

In deze module leert u de samenhang tussen dekkingsgraad, ALM-studie, beleggingsbeleid, premiestelling en de (wettelijke) regels van het Financieel Toetsingskader en financiële verslaglegging. U bent in staat financieel beleid te volgen en te ontwikkelen.

U leert in deze module het proces van risicobeheersing, methoden en technieken, met onder andere de mogelijkheden van opties / (receiver)swaptions / renteswaps, en ALM-studie.

U leert tevens de rapportages van vermogensbeheerders begrijpen.

Bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds worden door balansmanagement in evenwicht gebracht.

Voor een oud pensioenfonds ziet de verplichtingenstructuur er anders uit dan bij een fonds met een jong(er) deelnemersbestand. De indexatieambitie levert verplichtingen op. Welk risicoprofiel hanteert het pensioenfonds met het oog op de dekkingsgraad?

Hoe kan een pensioenfonds zich indekken tegen het risico van een dalende dekkingsgraad zonder eventueel opwaarts potentieel te verliezen?

Docenten

Drs. ir. Martijn Euverman AAG CFA, Sprenkels en Verschuren

Drs. Jeroen Koopmans AAG, Lane Clark Peacock

Drs. Hen Veerman, Triple A Risk Finance

Drs. Wim Weijgertze AAG, EY

Wanneer
16 april, 23 april, 7 mei en 14 mei 2020

Tijd: van 3 tot 6 uur

Waar:

Beurs-WTC, Rotterdam

 Inschrijven:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven