Module 1. Pensioenregelingen en pensioensystemen in Nederland en Europa

In deze module leert u over de belangrijkste en actuele pensioenonderwerpen, de Pensioenwet, de verschillende pensioensoorten, de financiering van pensioenfondsen , bevoegdheden van toezichthouders, uw rechten jegens toezichthouders, bestuurdersaansprakelijkheid, en public affairs management (belangenbehartiging als onderdeel van de bestuurstaak).

Docenten

mr drs. Pascsal Borsjé, Clifford Chance

mr Marthe van den Broek, Bergamin Pensioenrechtadvies

Miquel van den Heuvel AAG, projectleider nFTK, De Nederlandsche Bank

Mr. Guido Roth, Simmons & Simmons

Prof. dr. Rinus van Schendelen

Wanneer
19 januari, 26 januari, 9 februari en 16 februari 2017

Waar:

Beurs-WTC, Rotterdam

Inschrijven:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven