Training ‘Duurzaamheid’

Training ‘Duurzaamheid voor institutionele beleggers’

Veel organisaties, bedrijven en instellingen betrekken bij het uitoefenen van hun activiteiten in toenemende mate milieu-, sociale en andere overwegingen voor de lange termijn.

Dit geldt ook voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars of beleggingsfondsen.

Institutionele beleggers passen duurzaamheidscriteria toe bij hun beleggingsbeslissingen en oefenen invloed uit op de ondernemingen waarin zij beleggen.

Institutionele beleggers vormen zelf ook organisaties. Duurzaamheid kan onderdeel uitmaken van hun eigen organisatiestrategie om organisatorische verbeteringen te laten zien, nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en als organisatie beter te renderen.

In de training ‘Duurzaamheid voor institutionele beleggers’ gaan we aan de hand van theorie en casus op praktische wijze in hoe duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de zakelijke praktijk, strategie, uitvoering, beleid en ontwikkeling.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Duurzaamheid in het algemeen; definitie, achtergrond, mondiale ontwikkelingen zoals de relatie met energie, gebruik van grondstoffen, economische theorie;
 • Duurzaamheid en beleggingsbeleid; duurzaam beleggen, beleggingsovertuigingen, impact beleggen, duurzame alternatieve beleggingen;
 • De casus voor duurzaamheid als onderdeel van de organisatorische strategie; organisatietheorie, casus;
 • Externe verslaggeving; geïntegreerde rapportage, Global Reporting Initiative.

Competenties die aan de orde komen:

 • Invloed: stuur situaties en inspireer mensen naar een omgeving die voor alle partijen voordeel biedt
 • Communicatie: breng een boodschap over door actief te luisteren naar anderen en door een accurate schriftelijke en mondelinge presentatie – dialoog met stakeholders
 • Omgevingssensitiviteit: zie dingen vanuit verschillende perspectieven en houd rekening met de gevolgen die eigen handelen hebben op anderen
 • Leiderschap: inspireer en wijs de weg aan organisaties en individuen door te overtuigen

Na deze training kunnen deelnemers:

 • Duurzaamheid begrijpen en toepassen in relatie tot doel en strategie van de organisatie
 • Duurzaamheid begrijpen in relatie tot de eigen baan
 • Duurzaamheid toepassen in een brede context, van integriteit en diversiteit tot productontwikkeling en marketing
 • De organisatie bestendig maken voor de lange termijn

Vier colleges en collegerooster

De training ‘Duurzaamheid voor institutionele beleggers‘ bestaat uit vier colleges.

De training wordt drie keer per jaar gegeven.

Alle colleges vinden plaats op woensdagmiddagen van drie tot zes uur in Beurs-WTC, Rotterdam.

Voor de studiegids Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers KLIKT U HIER

College 1. Duurzaamheid in het algemeen

Onderwerpen in dit college: definitie en achtergrond van het onderwerp duurzaamheid, mondiale ontwikkelingen zoals de relatie met energie, gebruik van grondstoffen, en economische theorie.

College 2: Duurzaamheid en beleggingsbeleid

Onderwerpen in dit college: duurzaam beleggen, beleggingsovertuigingen, impact beleggen, ESG-beleggen, duurzame alternatieve beleggingen, strategische en tactische assetallocatie, actief en passief beleggen, performancemeting en rapportage.

College 3: Duurzame organisatiestrategie

Onderwerpen in dit college: de casus voor duurzaamheid als onderdeel van de organisatorische strategie; organisatietheorie, strategische planning, effectief bestuur, cultuur en organisatie, administratieve organisatie en interne controle, performancemeting, verantwoording en evaluatie.

College 4: Externe verslaggeving

Onderwerpen in dit college: het raamwerk van externe verslaggeving, jaarrekeningenrecht, geïntegreerde rapportage, Global Reporting Initiative.

Kosten

Voor de Training ‘Duurzaamheid voor institutionele beleggers’ ontvangt u:

 • Het boek ‘Het profijt van duurzaamheid‘ (Kluwer, 10 december 2015)
 • Syllabus
 • Vier colleges van gerenommeerde, ervaren docenten en experts;
 • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte à la carte maaltijd

Kosten: € 3.000,00 exclusief 21% BTW.

Inschrijven:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven