Congres 2018

IVP – Instituut voor Pensioeneducatie organiseerde haar jaarlijkse congres:

Besturen en beleggen in 2019

Woensdag 12 december 2018

Eduard Flipse Zaal, De Doelen, Rotterdam

Op deze pagina staat een kort (beeld)verslag van de dag. De presentaties staan onderaan deze pagina. Die kunt u downloaden door op de titel van de betreffende presentatie te klikken.

Dit congres werd gesponsord door:

Vijf jaar Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Waar staan we?

Gisella van Vollenhoven – Eikelenboom, Divisiedirecteur toezicht pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Mevrouw Van Vollenhoven stelde vast dat er sinds de afgelopen vijf jaar een verbetering is te zien in de deskundigheid van pensioenfondsbestuurders. Toch worden er in vergelijking met andere financiële instellingen zoals banken en verzekeraars procentueel meer pensioenfondsbestuurders afgetoetst, in het bijzonder bestuurders die het onderwerp vermogensbeheer in portefeuille hebben.

Mevrouw Van Vollenhoven beval aan dat een pensioenfonds goed nadenkt welke kandidaat aan DNB ter toetsing wordt voorgesteld en in het bijzonder de kandidaat die het vermogensbeheer in het pensioenfonds bestuur voor rekening neemt.

In aanvulling op deze wet wordt met de invoering van wetgeving op basis van de Europese IORP 2-richtlijn beoogd om in de governance van pensioenfondsen het risicobeheer te verbeteren. In het bestuursmodel bij pensioenfondsen gaat het om invulling van sleutelfuncties om risico’s te beheersen op niveau van het pensioenfondsbestuur. Op beleggingsgebied gaat het om ESG-risico’s (risico’s voor milieu, maatschappelijke en governance aspecten van beleggingen).

Met het oog op de korte inwerkingstijd die pensioenfondsen hebben om de sleutelfuncties te organiseren en in te richten, riep mevrouw Van Vollenhoven op dat pensioenfondsen met hun toezichthouders bij DNB overleggen om in de praktijk het risicobeheer verder te versterken. DNB zal pensioenfondsen ook van dienst zijn met kennissessies en nieuwsbrieven over dit onderwerp.

Code Pensioenfondsen

DNB constateert dat de Code pensioenfondsen te vrijblijvend lijkt waardoor naleving van de code achter blijft. Zo blijken bij lang niet alle pensioenfondsen de risicodragers in de besturen te zijn vertegenwoordigd. Sinds de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen konden juist gepensioneerden worden vertegenwoordigd in het bestuur. Ook de in de Code opgenomen diversiteit van bestuur blijft achter met in het oog springend het achterblijvende aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen. Het is voor de kwaliteit van pensioenfondsbesturen van belang om de diversiteit in de besturen te verbeteren.

Brexit: scenario’s voor pensioenfondsen

Corné van Zeijl, beursanalist en strateeg, Actiam

Het voorgenomen uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (“Brexit”) kan gevolgen hebben voor de waarde van beleggingen van pensioenfondsen. Scenarioanalyse is een middel om risico’s van waardedaling te beheersen.

 

 

De heer Van Zeijl liet zien dat bijvoorbeeld Europese bedrijven als BMW worden geraakt door de Brexit omdat zij honderdduizenden auto’s per jaar exporteren naar Groot-Brittannië. Consumenten verkeren in onzekerheid over de praktische gevolgen van de Brexit en stellen de aankoop van een auto uit, terwijl ook het invoeren van buitenlandse goederen bij een Brexit nog moet worden geregeld. Professionele beleggers hebben al grote pakketten aandelen verkocht van bedrijven die veel zaken doen in het Verenigd Koninkrijk, met dalende aandelenkoersen tot gevolg.

De heer van Zeijl illustreerde de denkrichting van professionele beleggers met de opmerking dat zakenbank Goldman Sachs het onroerend goed waar hun Londense kantoor in is gevestigd, inmiddels heeft verkocht.

Veel van de mogelijke scenario’s die zich voor kunnen doen, zijn al ingeprijsd in de koersen. Het is zeer lastig voor pensioenfondsen om beleid te maken omdat er te veel onzekere factoren een rol spelen bij het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

‘Me Too’ en het pensioenfonds als belegger

Guus Warringa, Grant & Eisenhofer

De heer Warringa lichtte toe dat pensioenfondsen wereldwijd schade lijden als gevolg van gedrag dat door de “Me Too”-beweging aan de orde is gesteld. Het gaat om reputatieschade, schade die ontstaat omdat goed gekwalificeerd personeel lastiger kan worden aangetrokken of behouden, de kosten die gepaard gaan met justiële onderzoeken waardoor directie en management minder focus hebben op het bedrijfsresultaat, en de kosten van advocaten. Pensioenfondsen kunnen die schade verhalen.

 

Het Amerikaanse advocatenkantoor Grant & Eisenhofer werkt uitsluitend voor pensioenfondsen, verzekeraars en staatsfondsen op het gebied van massaschadeclaims (“class actions”). Het kantoor doet dit op basis van ‘no cure, no pay’. Dat betekent dat pensioenfondsen geen risico lopen op hoge advocatenkosten en wel delen in het toegewezen bedrag van de schadevergoeding, dat in de miljoenen euro’s kan lopen. Daarnaast helpt dit om een gezonde bedrijfscultuur te bewerkstelligen bij de bedrijven waarin pensioenfondsen beleggen.

Het is voor pensioenfondsen zeer eenvoudig om deel te nemen aan een massaschadeclaim. Hiervoor verwijzen we u naar deze website:

https://www.gelaw.com/clients/portfolio-monitoring/

Nadere informatie over class actions en schadevergoedingen staat op:

https://www.gelaw.com/info/MeToo-121218.pdf

Afsluiting

Traditiegetrouw schonk IVP tijdens de receptie champagne van het huis Deutz

PRESENTATIES (klikt u op de titel om de presentatie te openen)

001 Presentatie DNB congres IVP 12 dec 2018

002 Presentatie Allen & Overy congres IVP 12 dec 2018

003 Presentatie Corné van Zeijl Actiam congres IVP 12 dec 2018

004 Presentatie NNIP congres IVP 12 dec 2018

005 Presentatie Candriam congres IVP 12 dec 2018

006 Presentatie Colette Grosscurt Actiam congres IVP 12 dec 2018

007 Presentatie Aberdeen Standard congres IVP 12 dec 2018

008 Presentatie Grant & Eisenhofer congres IVP 12 dec 2018