Collegerooster Pensioenfondsmanagement

Het rooster met de data en tijden van de leergang Pensioenfondsmanagement vindt u door HIER te klikken: IVP Collegerooster Pensioenfondsmanagement 2018.

De colleges vinden plaats op donderdagmiddagen van 15.00 uur tot 18.00 uur in het Beurs-World Trade Center te Rotterdam.

Het collegerooster biedt het overzicht van de data en tijden waarop de zes verschillende modules van de leergang Pensioenfondsmanagement plaatsvinden.

Het gaat om de modules:

Module 1. Pensioenregelingen en pensioensystemen in Nederland en Europa

Module 2. Beleggingsbeleid (in samenwerking met CFA Institute)

Module 3. Risicomanagement, Balansmanagement

Module 4. Uitbesteding

Module 5. Het besturen van een organisatie

Module 6. Marketing & communicatie

Iedere module telt vier colleges. U kunt bij de start van willekeurig welke module dan ook instromen aan de leergang. Zo kunt u de leergang Pensioenfondsmanagement volgen wanneer dat u het beste uitkomt.

Een losse module volgen, kan ook. U krijgt nadat u tenminste drie van de vier colleges per module heeft bijgewoond en voorbereidend werk heeft gedaan, een certificaat van deelname aan de betreffende module op geschiktheidsniveau B: verdieping van kennis en inzicht, training van competenties en oordeelsvermogen ten aanzien van het onderwerp van de betreffende module.

Alleen het volgen van alle modules en het met gunstig resultaat behalen van de eindtoets inzake kennis en vaardigheden, levert de titel op van RPB – Register Pensioenbestuurder.

Als RPB – Register Pensioenbestuurder beschikt u over de kennis, vaardigheden en oordeelsvermogen die essentieel zijn om leiding te geven aan ieder pensioenfonds.

Kosten

Volledige leergang

  • Het boek ‘Het Excellente Pensioenfonds‘(Kluwer, Deventer, 11 december 2014)
  • Zes syllabi: tijdens het eerste college van elk van de zes modules wordt de syllabus van de desbetreffende module uitgereikt. Elke syllabus bevat exclusief voor het IVP samengestelde literatuur ter verdieping van de colleges.
  • 24 colleges door ervaren en deskundige docenten uit de wetenschap, adviespraktijk en pensioenfondsen
  • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte á la carte maaltijd na afloop van het college
  • Eindtoets

Kosten:  € 9.750,00

 Losse module

  • Het boek ‘Het Excellente Pensioenfonds‘ (Kluwer, Deventer, 11 december 2014)
  • Syllabus van de betreffende de module
  • Vier colleges;
  • Catering: koffie, thee en fris tijdens het college en een lichte maaltijd na afloop van het college

Kosten: per module € 2.750,00

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Inschrijven voor de leergang pensioenfondsmanagement of voor (een) module(s)? Vult u onderstaand formulier in onder vermelding van leergang of de naam van de betreffende module(s) die u wenst te volgen:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven