Boek Hoofdlijnen pensioenfondsmanagement

Het boek Hoofdlijnen pensioenfondsmanagement behandelt de beginselen die aan bod komen bij het besturen van een pensioenfonds. Het beschrijft het huidige pensioensysteem in Nederland, de geschiedenis, de wetgeving, de financieringsvormen en het toezicht. Vervolgens wordt het ALM (Asset-Liability-Management) uitgewerkt. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan beleggingsbeleid, uitbesteding, communicatie, onderhandelen, governance en de plaats in en invloed van ‘Europa’. Aan elk hoofdstuk is een uitvoerige literatuurlijst toegevoegd.

 

Het eerste exemplaar van Hoofdlijnen pensioenfondsmanagement werd uitgereikt op 25 september 2012 aan mevrouw mr Joanne Kellermann, directeur van De Nederlandsche Bank.

 

 

 

Hoofdlijnen pensioenfondsmanagement maakte deel uit van het studiemateriaal  van de leergang Pensioenfondsmanagement. 

Hoofdlijnen pensioenfondsmanagement is inmiddels uitverkocht en niet meer leverbaar.