Beheersen van niet-financiële risico’s 2018

Stichting IVP – Instituut voor Pensioeneducatie organiseerde het pensioenfondsseminar “Beheersen van niet-financiële risico’s”.

Het seminar werd gehouden op woensdag 13 juni 2018 in Beurs WTC te Rotterdam.

Het seminar werd financieel mogelijk gemaakt door Financial Assets Executive Search.

Op deze pagina staat een kort verslag van het seminar.

Onderaan deze pagina staan de presentaties die u kunt downloaden en een contactformulier om uw feedback te geven op de middag.

Achtergrond:

Met de vele miljarden euro die pensioenfondsen wereldwijd beleggen, letten pensioenfondsen goed op de financiële risico’s die zijn verbonden met vermogensbeheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als welke risico’s het pensioenfonds loopt als de rente verandert, of als er zich een recessie aandient.

Pensioenfondsen zijn financiële ondernemingen. En net als andere ondernemingen heeft het bestuur de strategische visie om ook niet-financiële risico’s te beheersen waaraan het pensioenfonds als onderneming is blootgesteld, om in control te blijven.

Van de vele niet-financiële risico’s die een pensioenfonds loopt, werden tijdens het seminar behandeld:

  • Toezichtsrisico: door toenemende wet- en regelgeving en extern toezicht en handhaving daarop ontstaat er meer een formele, juridische relatie tussen ondertoezichtstaande instellingen en externe toezichthouders. Welke risico’s zijn er voor bestuurders en pensioenfondsen aan deze ontwikkeling verbonden en hoe gaat u hier strategisch mee om? Hierover sprak Simone Peek, partner en advocaat bij Bureau Brandeis te Amsterdam;
 
  • Personeelsrisico: pensioenfondsen besteden een groot deel van hun kernactiviteiten en -processen uit. Hoe houden zij talenten in hun eigen organisaties vast, en hoe doen de partijen dat waaraan pensioenfondsen werkzaamheden uitbesteden? Hierover sprak Dirk Jonker van Focus Orange te Amsterdam;
 
  • ICT-risico: automatisering wordt steeds belangrijker om een pensioenregeling te kunnen uitvoeren. Elk pensioenfonds heeft een beleid nodig inzake informatie- en communicatietechnologie, ook als middel om risico’s te onderkennen en te beheersen. Hierover spraken Bram van der Heijden en Ali Alam van KPMG te Amstelveen;
 
  • Scenarioanalyse: door te denken in scenario’s kunnen pensioenfondsen ook hun niet-financiële risico’s  beheersen. Bijvoorbeeld: hoe is een pensioenfonds voorbereid in het scenario dat de verplichtstelling verandert of vervalt? Hierover gaf Ronald Hamaker van Triple A Risk Finance te Amsterdam een presentatie.
 
 
 
 
 
  • Ben Velzeboer, risicomanager bij Pensioenfonds IBM legde uit hoe in de praktijk Pensioenfonds IBM niet-financiële risico’s in kaart brengt en beheerst. Voor contact met Ben Velzeboer om uw eigen risicoanalyses en beheersmaatregelen te vergelijken, kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

 

Presentaties (klikt u op de titel van de presentatie om te downloaden) :

“Scenarioanalyse”, door Ronald Hamaker Triple A Risk Finance IVP 2018

“Toezichtrisico’s”, door Simone Peek Bureau Brandeis IVP 2018

“Personeelsrisico’s”, door Dirk Jonker Focus Orange IVP 2018

“ICT risico’s”, door Bram van der Heijden en Ali Alam KPMG IVP 2018